Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podnebje in poselitev Ljubljanske kotline

Ljubljanska kotlina ima zmerno celinsko podnebje, v času zime pa je pogost {temperaturni obrat; Ponovi inverzijo}, ki lahko traja tudi več dni. Zaradi nizke nadmorske višine (med 250 in 550 m) so podnebni pogoji za kmetijstvo ustrezni.
Ljubljanska kotlina je najgosteje poseljena pokrajina v Sloveniji in gospodarsko središče države z glavnim mestom. Tukaj prebiva več kot ¼ vseh Slovencev. Zaradi boljših zaposlitvenih možnosti so se ljudje doseljevali, število prebivalcev pa se je povečalo bolj kot kjer koli drugje. Ljubljana je kot Emona nastala že v rimskih časih. Bila je manjše srednjeveško mesto, rasti pa je začela v 19. stoletju; predvsem po dokončanju Južne železnice leta 1857. Šele po 2. svetovni vojni je po velikosti presegla Gorico in Celovec. Mesto se je širilo predvsem na njive  proti severu, saj jo na jugu omejuje za visoko gradnjo neprimerno Ljubljansko barje. V Ljubljani, kot upravnem, kulturnem, političnem, gospodarskem in šolskem središču, živi približno 275 000 prebivalcev. Zaradi dnevnih migrantov se število ljudi v mestu vsak dan poveča še  za polovico. Zato sta velika problema mesta prometna preobremenjenost in onesnaženost zraka.
Največja naselja v Ljubljanski kotlini so Ljubljana, Kranj, Kamnik, Domžale in Škofja Loka. Zaradi ravnega površja je prometna mreža dobro razvita, kar vpliva tudi na gospodarski razvoj.

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

Ljubljanska kotlina ima dobro geografsko lego. Je stičišče Alpske , Predalpske in Dinarskokraške pokrajine. V Ljubljani se križata poti iz severozahodne Evrope na  Balkanski polotok in iz jugozahodnega Sredozemlja proti Panonski kotlini/nižini in naprej proti evropskemu severovzhodu .

Iz priloženih slik lahko sklepamo, da so v Ljubljani ustanove državnega in nacionalnega pomena.

V okvirčke zapiši imena štirih takšnih ustanov oziroma stavb.

  • {Parlament;Hokejska_dvorana;Dvorana_Stožice;Steklena_palača}
  • {Narodni_muzej_Slovenije;Geodetska_družba;Steklena_palača}
  • {NUK;Hokejska_dvorana;Murgle}                         
  • {Univerza_v_Ljubljani;Hraše;Šiška;Mercator}
<NAZAJ
>NAPREJ177/241