Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Višina tona

Višino tona izražamo s frekvenco, ki predstavlja število nihajev v eni sekundi. Kot mersko enoto za frekvenco uporabljamo oznako Hertz (Hz). 440 Hz pomeni 440 nihanj v eni sekundi, kar odgovarja višini t. i. komornega tona. Komorni ton je ton, po katerem se uglašujejo glasbila v orkestru in ki ima višino a1.

Manjše število valovanj na sliki pomeni nižji ton, večje število valovanj pa višji ton:

Višji in nižji ton

Človeško slišno območje sega med približno 16 Hz do 20000 Hz
(20 kHz), vendar je ta razpon odvisen od starosti, poškodb sluha, preglasnega poslušanja glasbe itn. Deset odstotkov ljudi pri petdesetih letih sliši do 18 kHz, pri šestdesetih letih se meja spušča pod 14 kHz. Večina človeškega govora zavzema območje med 200  in 8000 Hz, človeško uho pa je najobčutljivejše za frekvence med 1000  in 3500 Hz.


Tonov, ki so višji od 20 kHz, po navadi ne slišimo več. Imenujemo jih ultrazvok. Zvok, ki ima frekvenco pod 20 Hz, je infrazvok. Ker ima infrazvok zelo nizke frekvence, se v zraku zelo slabo absorbira, zaradi česar lahko doseže velike razdalje (tudi po več tisoč kilometrov).

 

 

V spodnji tabeli so podani različno visoki toni. Prvih sedem ima glasnost 30 dB, drugih sedem pa 70 dB. Veliki H ima frekvenco 123.471 Hz, h5 pa približno 8000 Hz.

veliki_H mali_h h1 h2 h3 h4 h5
30 dB
70 dB

30 dB morda na tvojem računalniku ne bo slišno. To je odvisno od kakovosti zvočnika.

<NAZAJ
>NAPREJ9/248