Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poskus z aluminijevimi ioni

Animacija poskusa z ioni Al3+

Oglejte si animacijo, ki prikazuje spremembe pri dodajanju amonijaka vodni raztopini ionov Al3+. Izberite pravilno formulo kompleksa aluminijevih ionov z vodo.

Elektronska konfiguracija Fe, Fe2+ in Fe3+

Dopolnite elektronsko konfiguracijo iona Fe3+

1s2; 2s2; 3s2; 3p6; 3d 5 ; 4s 0

Oblika kompleksa ionov Fe2+ z vodo
Na animaciji si poglejte nastajanje oktaedrične oblike kompleksa ionov Fe2+ s šestimi molekulami vode.


Kompleks s koordinacijskim številom 4 je lahko tetraedrične ali planarne oblike.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ193/245