Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koordinacijske spojine v bioloških sistemih

Koordinacijske spojine so življenjskega pomena. Hem je koordinacijska spojina, sestavina mnogih pomembnih proteinov v človeškem organizmu, npr. hemoglobina, mioglobina in vrste encimov. Ključna funkcija hemoglobina je prenos kisika po krvi v celice. V hemu je na osrednji ion Fe2+ s štirimi koordinativnimi vezmi vezan porfirinski obroč. Donorji elektronskih parov za tvorbo koordinativnih vezi so dušikovi atomi porfirinskega obroča.

Struktura hema B

Železovi(2+) ioni lahko tvorijo največ šest koordinativnih vezi, zato se hem "vgnezdi" v proteinsko makromolekulo globina tako, da nastane peta koordinativna vez, tokrat z dušikovim atomom amino skupine, ki je vezana na stransko verigo polipeptida globina, in Fe2+ ionom. Na šesto, še nezasedeno mesto, ki ga ima ion Fe2+ na voljo za tvorbo koordinativnih vezi, pa se reverzibilno veže molekula kisika.


Na spletu ali v knjižnici poiščite članke o klorofilu. Odgovorite na spodnja vprašanja.

Strukturna formula klorofila A

Ali ime klorofil pomeni, da je klorofil spojina klora? Razložite izvor imena klorofil. Opredelite koordinacijsko število iona  Mg2+ v klorofilu. Katera spojina nastopa kot ligand v klorofilu? V katerih življenjsko pomembnih koordinacijskih spojinah še najdemo ta ligand? Kateri del spektra svetlobe zlasti močno absorbira klorofil? Opišite ključno funkcijo klorofila. Kako bi izolirali klorofil iz zelenih listov? Opišite postopek.

<NAZAJ
>NAPREJ194/245