Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Haber-Boschev postopek je ime za industrijski postopek, s katerim proizvajamo amonijak v ravnotežni reakciji iz vodika in dušika.

Učinkovitost industrijske sinteze je močno odvisna od reakcijskih pogojev (tlaka, temperature, katalizatorjev).

Poleg Le Chatelierovega načela moramo za učinkovito izvedbo reakcije upoštevati tudi vplive na hitrost kemijske reakcije (koncentracija reaktantov, temperatura in način, kako reaktanti prihajajo med seboj v stik). 

 

 

Fosgen

Fosgen je brezbarven, zelo strupen plin s formulo COCl2. V prvi svetovni vojni in tudi v poznejših spopadih so ga uporabljali kot bojni strup (na sliki je ameriški plakat, ki opozarja na lastnosti fosgena).

Fosgen ima pomembno vlogo v kemijski industriji za proizvodnjo drugih spojin.

Fosgen dobimo z ravnotežno reakcijo med ogljikovim oksidom in klorom.

$\rm{CO(g)} + \rm{Cl_2(g)} \rightleftharpoons \rm{COCl_2(g)}$        $\Delta H_\rm{r}^\circ =-108 \rm{kJ}$ 

Dopolnite besedilo. Izbirajte med besedami "eksotermna", "endotermna", "visokem", "visoki", "nizkem", "nizki".

Nastanek fosgena je eksotermna reakcija. V skladu z Le Chatelierovim načelom bo v ravnotežju prevladoval fosgen pri visokem tlaku in nizki temperaturi.

Dijak se je pri zapisu formule fosgena zmotil in je namesto velike črke "O" napisal malo črko "o". Katero snov je napisal? Napišite ime te spojine. Uporabite nomenklaturo s števniki.

Odgovor: kobaltov diklorid

<NAZAJ
>NAPREJ54/245