Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
1.

Sinteza amoniaka iz elementov je eksotermna reakcija. Pri kakšnih pogojih bi v skladu z Le Chatelierovim načelom teoretično dobili največ amonijaka?

2.

Pri 25 °C ima konstanta ravnotežja za sintezo amonijaka vrednost Kc = 3,5·108, pri 500 °C pa manj kot 0,1. Zakaj ne izvajamo reakcije pri 25 °C, če bi tako v skladu z Le Chatelierovim načelom dobili v ravnotežju več amonijaka?

3.

Katere trditve o sintezi amonijaka so pravilne?

$\rm{N_2(g)} + \rm{3H_2(g)} \rightleftharpoons \rm{2NH_3(g)}$        $\Delta H_\rm{r}^\circ =-92 \rm{kJ}$  

4.

Ravnotežno zmes, dobljeno pri sintezi metanola (CH3OH) iz ogljikovega oksida in vodika, smo s temperature 250 °C ohladili na 18 °C. Pri tem se je zgodila fizikalna sprememba ene od navedenih snovi. Napišite ime te fizikalne spremembe (uporabite običajno tujko) in jo ustrezno zapišite z navedbo agregatnih stanj.

Fizikalno spremembo imenujemo kondenzacija .

Zapis fizikalne spremembe: CH3OH(g)  → CH3OH(l)

<NAZAJ
>NAPREJ55/245