Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek oborin

Kaj se zgodi, če zmešamo dve raztopini, ki vsebujeta različne ione? Morda nič, kot se ne bi zgodilo, če bi zmešali raztopino kuhinjske soli in raztopino sode. Vendar med vsemi možnimi raztopinami bi hitro naleteli na dve raztopini, med katerima bi potekla reakcija, kot lahko vidimo na videu.

Katera snov je nastala, ki je bele barve in se v vodi očitno ne topi (oborina)? Bela snov je nastala po združitvi obeh raztopin. Torej je ion ene raztopine reagiral z ionom druge raztopine. V našem primeru sta samo dve možnosti. Ali sta se povezala Na+(aq) in NO3(aq) ali pa Ag+(aq) in Cl(aq). Seveda obstaja možnost, da sta reagirala oba para.

Če poznamo topnost možnih nastalih spojin (NaNO3 in AgCl), je odgovor enostaven, sicer moramo ta podatek pridobiti.

Snovi, topne v vodi

Vse spojine, ki vsebujejo enega od anionov: NO3, CH3COO ali ClO3 (NaNO3, Ca(CH3COO)2, KClO3 ...), so v vodi dobro topne.

Vse spojine, ki vsebujejo enega od kationov 1. skupine periodnega sistema ali ion NH4+ (LiOH, Na2SO4, K3PO4, RbBr CsCl, (NH4)2CO3 ...), so v vodi dobro topne.

Snovi, netopne v vodi

Lahko si zapomnimo nekatere snovi, ki so v vodi netopne, to so:

- spojine AgX (X = Cl, Br in I),

- vsi sulfidi (S2) in hidroksidi (OH), razen tistih iz 1. in 2. skupine periodnega sistema, in iona NH4+,

- vsi karbonati (CO32), sulfati(IV) (SO32) in fosfati(V) (PO43), razen tistih iz 1. skupine periodnega sistema, in iona NH4+.

Zdaj bo že lažje ugotoviti, kaj je bela oborina naše reakcije. To je seveda AgCl . V raztopini je ostal raztopljen NaNO3 , ki je dobro topna snov. Ionsko reakcijo zapišemo:

NaCl(aq) + AgNO3(aq) $\longrightarrow$ AgCl (s) + NaNO3 (aq)

<NAZAJ
>NAPREJ116/245