Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Povežite lastnost snovi s formulo te snovi.

AgCl
netopna
CH3COOH
slabo ionizirana
H2S
plinasta
KNO3
topna
Število napačnih: 0
12.

Katera enačba za reakcijo je pravilno zapisana?

13.

Zapišite enačbi reakcij v neionski in v ionski obliki. Enačbi uredite.

a) Na2SO4 (aq) + BaCl2(aq) $\rightarrow$ BaSO4 (s) + 2NaCl (aq)

b) 2Na+ (aq) + SO42− (aq) + Ba2+ (aq) + 2Cl− (aq) $\rightarrow$ BaSO4 (s) + 2Na+ (aq) + 2Cl− (aq)

c) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq) $\rightarrow$ 2NaNO3 (aq) + CuS (s)

d) Cu2+ (aq) + 2NO3− (aq) + 2Na+ (aq) + S2− (aq) $\rightarrow$ CuS (s) + 2Na+ (aq) + 2NO3− (aq)

14.

Podobno kot so kisline bolj kisle ali manj kisle, so tudi netopne snovi bolj ali manj netopne. Podatek, ki nam pove kako topna ali kako netopna je snov, imenujemo topnostni produkt. Na podlagi navedenih konstant, razvrstite snovi od najbolj topne (1) do najmanj topne (5).

Spojina Konstanta  
PbCl2 1,6·10−5 1
FeS 6,3·10−18 4
CaCO3 4,8·10−9 2
BaSO4 1,3·10−10 3
PbS 1,3·10−28 5
<NAZAJ
>NAPREJ122/245