Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

1. skiciranje projekta

V stopnji skiciranja projekta, imenujemo jo tudi izdelava osnutka projekta, boste člani projektne skupine preko diskusije vezane na vsebino izbrane teme v sklopu krovnih tem (o pridobivanju, lastnostih in uporabi železa, cinka, zlata in živega srebra) izdelali zasnovo projektnega dela.

Ključno je, da v tej stopnji znotraj skupine definirate, kaj bo vaš projektni izdelek. Namen projektnega izdelka je, da boste z njim na inovativen način v sklepni fazi projekta seznanili preostale sošolce z izbrano temo v sklopu krovnih tem (o pridobivanju, lastnostih in uporabi železa, cinka, zlata in živega srebra) .

V razmislek nekaj možnosti projektnih izdelkov:
- Kviz na temo izbranih kovin - železa, cinka, zlata ali živega srebra;
- Tematska razstava o uporabni vrednosti predmetov iz izbranih kovin (in njihovih zlitin) v vsakodnevnem življenju;
- "Stand-up show" z dramatizacijo teme izbranih kovin;
- Spletna stran o pomenu izbranih kovin (in njihovih zlitin) v vsakodnevnem življenju.

Po izbiri projektnega izdelka razmislite o izvedljivosti zastavljenega projekta z vidika dostopnosti potrebnih inštrumentov, potrebščin, kemikalij in potrebnosti sodelovanja zunanjih strokovnjakov.

Aktivnost

Poročilo o aktivnostih vaše skupine v stopnji skiciranje projekta v dogovoru z učiteljem predstavite ustno ali oddajte v pisni obliki. Pri tem si pomagajte s predlogo za skiciranje projekta.

Prva stran predloge za skiciranje projekta

Na osnovi povratnih informacij, ki jih boste dobili od učitelja in sošolcev, predlogo za skiciranje projekta dopolnite ter jo vstavite v projektni portfolio. Projektni portfolio je mapa z izbranimi izdelki, ki nastajajo pri sodelovalnem projektnem delu in refleksij članov projektne skupine.

<NAZAJ
>NAPREJ199/245