Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE

Industrijsko oblikovanje je proces, v katerem nastane nova oblika določenega predmeta, objekta (na primer vozila), ali tehnična rešitev, ki je povezana z novo obliko predmeta ali objekta in njegovo uporabo. Postopek je zaznamovan z vrsto raziskovalno-razvojnih aktivnosti, med katerimi prednjačijo skiciranje, modelne predstavitve in izdelava tehničnih risb. Vse skupaj pa je podprto z nizom proizvodnih procesov.

Industrijsko oblikovanje združuje področja uporabne umetnosti in znanosti, da industrijskim izdelkom izboljšamo videz (estetske vrednosti), ergonomijo, funkcionalnost in/ali uporabnost, da postanejo uporabnejši, varnejši in ne nazadnje bolj ekonomični za proizvodnjo in trg.

Kako oblikovati?


Industrijsko oblikovanje je proces, v katerem iščemo odgovore na vrsto izbranih vprašanj (kako bomo oblikovali, kdo bo oblikoval, kdo bo uporabljal nov predmet ali izdelek, zakaj oblikujemo nove oblike, koliko časa bo trajal razvoj, kje bo potekalo oblikovanje ...).


 
Les kot surovina in les kot izdelek

{RAZMISLI;Kakšno vrednost ima lahko les kot surovina in kakšno kot izdelek?}

Dodana vrednost v industrijskem oblikovanju

Industrijsko oblikovanje temelji na povezovanju oblike, vloge, konstrukcije in materiala. Kot je bilo že omenjeno, imajo v procesu oblikovanja vidno vlogo tudi tehnologija, ekologija in ekonomika, ki vplivajo na razvoj in končni videz izdelka. Zagotovo so danes zanimivi ekološki in tudi reciklirani izdelki.

Oblike industrijsko oblikovanih predmetov

Industrijsko izdelane predmete oblikujemo, da bodo zadovoljili estetskim, funkcionalnim in drugim, na primer, tehničnim pogojem. Oblikujemo jih tako, da iščemo nove rešitve. Pri tem se pogosto zgledujemo po naravi, kot to zasledimo pri bioniki.

<NAZAJ
>NAPREJ92/237