Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Izdelek iz papirja

Idejno zasnovani izdelki iz papirja so kakovostna osnova za poznejšo obdelavo in dodelavo v drugih materialih. Zato izberi šeleshamer in izdelaj novo likovno oblikovno rešitev.

Za izhodišče lahko vzameš prepognjen list (A4), iz katerega boš izrezal vzorec, ki se bo odpiral v novoletni čestitki. Ali pa najprej izdelaj polni plašč kocke (stranica naj meri šest centimetrov), ki ga boš (preden ga boš zalepil) z zarezovanjem spremenil v zanimiv prostorski objekt (okrasek). Oglej si spodnje primere in oblikuj novo rešitev. 
Shematski prikaz izdelkov iz papirja
Ali bi izdelek, ki si ga oblikoval na novo, poleg okrasne vloge lahko dobil tudi uporabno vrednost? Posvetuj se s sošolci.

5.

Izdelek iz žice

Iz mehke žice, na primer bakrene, oblikuj preprost ploskovni vzorec in prostorski objekt v velikosti od tri do pet centimetrov. Bi izdelek lahko uporabil za nakit?

6.

Na čem temelji nauk o lepem ali estetika, ki izvira iz grške besede (αἰσθητικός: aistetikós):

7.

Oblikovanje, ki je lahko industrijsko, modno ali celo arhitekturno, opredeljuje več ravni. Med spodaj zapisanimi pojmi izberi tiste tri, ki oblikovanje kar najbolj celovito označujejo.

{NAMIG;Teoretično jih je opredelil že rimski pisec in arhitekt Vitruvij: lepota (venustas), trdnost (firmitas) in koristnost (utilitas).}

8.

Z izbranimi pojmi dopolni spodnje povedi:

vizualne komunikacije medijih Industrijsko oblikovanje postopkov modno oblikovanje tekstilij

Z oblikovanjem vidnih sporočil so povezane . Vidna sporočila se pojavljajo v klasičnih in sodobnih in ne nazadnje prostoru samem. lahko povežemo s širokim spektrom predmetov in objektov. Hkrati pa tudi z načrtovanjem zahtevnejših tehnoloških , ki omogočajo serijsko proizvodnjo. Z oblikovanjem oblačil se ukvarja ,ki je v svojem bistvu vezano tudi na način oblačenja v izbranem prostoru in času. Gledano nekoliko širše je to področje povezano tudi s proizvodnjo , modnimi dodatki, posredno pa tudi z modnim stiliranjem (staylingom).

<NAZAJ
>NAPREJ97/237