Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila


Materiali v industrijskem oblikovanju

Čeprav je temeljni produkt industrijskega oblikovanja oblika sama, ne moremo mimo materialov, ki jih delimo na naravne, predelane in umetne (sintetične) ter kompozitne.
Naravni material (glina), predelani (steklo) in sintetični (umetne mase) 
Konstrukcije v oblikovanju

Konstrukcija je struktura, ki gradi, nosi v sebi ali podpira predmet ali objekt od zunaj. Konstrukcije v industrijskem oziroma predmetnem oblikovanju so podobne kakor v stavbarstvu, le da so (praviloma) manjših dimenzij. Pogojene so z izbranim materialom. Delimo jih na arhitravne (nosilci), stebrne, okvirne, palične, ločne in obočne (kupule), lupine in sestavljene konstrukcije.

Primera konstrukcij:
Keramična lupina amfore 
Okvirna kovinska konstrukcija mize
Palična kovinska konstrukcija mostu

Obdelave materialov

Čeprav so postopki oblikovanja industrijskih izdelkov v posameznih fazah pogosto podobni kiparskim ali drugim prostorskim tehnikam, je za industrijsko oblikovanje značilno, da v glavnem temelji na industrijski proizvodnji. Zato so izdelki, predvsem pa njihovi deli (elementi), industrijsko obdelani. Na primer: žagani, skobljani, rezkani, struženi, lepljeni in morda celo stiskani, ko je govora o lesu. Vliti, varjeni, lotani, tolčeni, rezkani, krivljeni ... pri kovinah.

{RAZMISLI;Ali si kdaj oblikoval predmet (morda skulpturo) v mehki žici (baker, aluminij ...), ki se preprosto oblikuje s koničastimi kleščami?}


 Različne obdelave materialov: struženje, varjenje, 3D-tiskanje

Aktivnosti v poklicu industrijskega oblikovalca


Industrijski oblikovalec oblikuje serijske in unikatne izdelke. Načrtuje in nadzira vse faze oblikovanja izdelka, kar je povezano tudi s podjetniškimi lastnostmi, spretnostjo samostojnega dela in delovanja v skupini ali timu. Ne smemo pa pozabiti inovativnosti, povezane tudi s poznavanjem industrijske lastnine, ki obravnava zaščito idej za nove blagovne znamke in nove oblike predmetov ter patente.

<NAZAJ
>NAPREJ93/237