Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

JUŽNA RENESANSA

ARHITEKTURA

Splošna in duhovna izhodišča renesanse so bila rojena v Italiji. Raziskovanje antičnih piscev so pospešili bizantinski učenjaki, ki so po turškem zavzetju Carigrada emigrirali v Italijo (1453). Leta 1414 je bilo ponovno odkritih deset Vitruvijevih knjig O arhitekturi (De Architectura, iz leta 23 pred našim štetjem), ki so postale kanon za nadaljnjo arhitekturno oblikovanje.

Za zgodnjo in visoko renesanso sta značilni tako sakralna kot tudi profana arhitektura. Velik poudarek je tudi na urbanistični zasnovi idealnih mest, ki temelji na antičnem znanju. Najpomembnejši arhitekti in urbanisti zgodnje in visoke renesanse so Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Michelozzo, Donato Bramante in Michelangelo.

Filippo Brunelleschi, 1420–1436, kupola florentinske stolnice 

Kupola stolnice v Firencah je rezultat natečaja, ki ga je razpisal volnarski ceh. Arhitekt je ustvaril strukturo dvojne lupine z zidarskim kritjem v obliki ribjih kosti. To je oboku omogočilo, da se je podpiral sam, medtem ko je rasel v višino. Gre za inovativno mehansko študijo enega najpomembnejših arhitektov vseh časov.

Michelozzo, 1444–1459, palača Medici-Riccardi, Firence, Italija Leon B. Alberti, po letu 1446, Tempio Malatestiano, Rimini, Italija Donato Bramante, leto 1502, Tempietto, Rim, Italija

{RAZMISLI; Kaj veš o zlatem rezu? Kako se ta odraža v renesančni arhitekturi?}

Arhitekti pozne renesanse ali manierizma so v arhitekturi razvili nove, drugačne oblike. Nasprotovali so antičnim zgledom in uveljavili bolj razgibane tlorise. Pomemben del arhitekture je postal okras. Zanimalo jih je oblikovanje stopnišč, dvorišč z vrtovi in podobno. Med najpomembnejše arhitekte manierizma štejemo Bartolomea Ammanatija, Giorgia Vasarija ter Andrea Palladia.


Andrea Palladio, 1566–1606, vila Rotonda, Vicenza, Italija

Andrea Palladio je najpomembnejši arhitekt 16. stoletja, ki v pozni renesansi (manierizem) uvede odmik od uveljavljenih načel v arhitekturi. Naslonil se je na klasične ideale ter v svojih arhitekturnih zasnovah sledil načelom zlatega reza ter harmonije. Vplival je na razvoj arhitekture od 17. do 19. stoletja (Francija in Anglija). 

<NAZAJ
>NAPREJ155/237