Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE

1.

Strokovne izraze in njihovo razlago poveži v pare.

RENESANSA
Začetek novega veka in ponovno rojstvo.
HUMANIZEM
Kulturno-idejna smer, ki je v središče razprav in zanimanja postavila človeka.
MECEN
Podpornik in naročnik umetniških del.
FIGURA SERPENTINATA
Nestabilne drže zvitih oziroma ovitih teles/figur v kiparstvu in slikarstvu renesanse.
SFUMATO
Slikarska tehnika, za katero je značilen učinek zabrisanosti, ki se doseže z uporabo mehkih barvnih prehodov.
DIPTIH
Oltarna slika, sestavljena iz dveh plošč.
PERSPEKTIVA
Postopek upodabljanja tridimenzionalnega prostora v dveh dimenzijah.
Število napačnih: 0
2.

IZRIS ENOBEŽIŠČNE PERSPEKTIVE

V nalogi boš narisal tri vrste črt, ki določajo perspektivno projekcijo. Črte izriši tako, da vklopiš pripadajoči gumb (horizont, simetrala, konvergentna linija) in nato črto z dvema klikoma (določi začetek in konec črte) izriši na sliki. Črta, ki je izbrana, je pred navodili zapisana krepko. V pravilno rešeni nalogi se ti bo prikazala ključna točka projekcije – bežišče.

Trenutno izbrana črta je: horizont.

Horizont Simetrala Konvergentna linija Bežišče

Dodatna razlaga: konvergentne linije so črte, ki so v naravi vzporedne, na sliki pa se navidezno združijo (konvergirajo) v bežišče. Konvergentnih črt bi lahko narisali več. V nalogi sta prikazani dve, ki se nahajata nad horizontom.

<NAZAJ
>NAPREJ161/237