Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

SLIKARSTVO

Umetniški preporod na področju slikarstva je, enako kot v arhitekturi in kiparstvu, narekoval študij antičnih piscev. Značilnosti slikarstva so tako sorodne tistim, ki so se uveljavile v kiparstvu.

Na razvoj zgodnjerenesančnega slikarstva (1420–1490) so močno vplivala tudi spoznanja matematike. Slikarji so v sodelovanju z arhitekti in kiparji raziskovali problem pogleda v globino. Rezultat njihovega dela je poglobljeno razumevanje perspektive.

{OGLEJ;Oglej si videa in spoznaj predstavnike slikarstva zgodnje in visoke renesanse. Primerjaj oblikovanje upodobljenega prostora in figur.}


Za kakšno obliko slike uporabljamo izraz TONDO?

Slikarje zgodnje in visoke renesanse razvrsti na ustrezno mesto v razpredelnici.

Masaccio Giorgone Paolo Uccello Tizian Piero della Francesca Giovanni Bellini Andrea Mantegna Leonardo da Vinci Andrea del Verrocchio Rafael Sandro Botticelli Michelangelo
SLIKARJI ZGODNJE
RENESANSE

SLIKARJI VISOKE
RENESANSE

{ANALIZIRAJ; Oblikovno in vsebinsko analiziraj fresko na sliki.}


Rafael, 1508–1511, Atenska šola

<NAZAJ
>NAPREJ157/237