Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
3.

Preberi trditve o renesančni arhitekturi in ugotovi, ali držijo ali ne.

Renesančni arhitekti so se zgledovali po antični arhitekturi.

Drži. Ne drži.

Značilna je uporaba nenavadnih oblik, ki so sestavljene iz osnovnih geometrijskih likov in teles.

Drži. Ne drži.

Arhitektura je oblikovana z jasnimi oblikovnimi elementi.

Drži. Ne drži.

Naročniki nove arhitekture so bili premožni meščani.

Drži. Ne drži.

Za sakralno arhitekturo je značilen le longitudinalni tloris.

Drži. Ne drži.

Nastalo je veliko novih javnih zgradb, med njimi bolnišnice, knjižnice, mestne hiše in podobno.

Drži. Ne drži.

Teoretično razpravo O arhitekturi je napisal Leon Batista Alberti.

Drži. Ne drži.

Perspektivo je »izumil« Filippo Bruneleschi.

Drži. Ne drži.

Tempietto je majhna spominska cerkev, ki je nastala nad grobom sv. Janeza Evangelista.

Drži. Ne drži.
4.

Primerjaj tri kiparske mojstrovine z motivom Davida. Pozorno preberi opise pod slikami. V okvirčke pred slikami zapiši zaporedno številko slike, ki jo razlaga dela najbolje opisuje.


1
2 3

3
Monumentalna figura, visoka več kot pet metrov, predstavlja Davida kot mladega, pogumnega bojevnika. Stoji v kontrapostu, desnico je sproščeno naslonil na nogo, z levico drži fračo. Pogled je usmerjen v daljavo, pripravlja se na boj. Marmorni akt je upodobljen v idealnih proporcih z natančnim poznavanjem človeške anatomije. 
1
David je upodobljen kot deček, najstnik. Akt, oblikovan v bronu, je skoraj naravne velikosti in kaže telo dečka, ki še ni povsem dozorel. Stoji v kontrapostu, v desnici drži meč, levo roko pa je naslonil na bok. V njej drži kamen, s katerim je premagal sovražnika. Na glavi ima klobuk, pogled ima uprt v tla. Ob njegovem desnem stopalu stoji Goljatova glava.  
2
David je upodobljen kot mladenič, figura je celopostavna in stoji v kontrapostu. V desnici drži meč, levico opira na bok. Bronasta figura je oblečena, vendar kljub temu lahko zaznamo kiparjevo poznavanje anatomije in proporcev. Pred nogami mu leži Goljatova glava. Upodobljen je kot zmagovalec, pogled je dvignil in usmeril proti gledalcu.  

<NAZAJ
>NAPREJ162/237