Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila


{OGLEJ; Oglej si video in primerjaj kompozicijo ter postavitev figur pri Michelangelu in Leonardu. Kaj si ugotovil?}


Poznorenesančno slikarstvo ali manierizem (1527–1600) sta zaznamovali dve generaciji slikarjev. Starejša izhaja še iz visoke renesanse, to so Michelangelo, Tizian, Veronese in Tintoretto, predstavniki mlajše generacije manieristov pa so Rosso Fiorentino, Jacopo Pontormo, Parmigianino Agnolo Bronzino in El Greco.


Jacopo Tintoretto, leto 1594, Zadnja večerja

Besedilo dopolni z manjkajočimi izrazi.

sloga verske severnjaški eksperimentiranju narave antičnih dinamične zasukih
Na spremembo so pomembno vplivale kulturno-zgodovinske okoliščine. To je čas in politične krize. Desetletje med letoma 1520 in 1530 je bilo polno usodnih dogodkov; kuga, pomanjkanje, obleganje in bitke so močno zaznamovale razvoj v umetnosti. Na razvoj slikarstva je vplival tudi renesančni slog, pomembna pa je bila predvsem želja po novem, po . Umetnikovo razmišljanje, njegovo subjektivno dojemanje in osebni pristop k snovi je v tem času nadomestilo posnemanje , zato se manierizem odmika od klasičnih idealov, značilnih za zgodnjo in visoko renesanso. Za manieristično slikarstvo so značilne nenavadne kompozicije, telesa upodobljenih oseb so v nenavadnih , barve so žive in izrazite, pogoste so kontrastne kompozicije barv, svetloba pa je ostra.

Parmigianino, leto 1534, Madona z dolgim vratom

Jacopo Pontormo, 1523–1528, Polaganje v grob

El Greco, 1600–1604, Vstajenje

<NAZAJ
>NAPREJ158/237