Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ARHITEKTURNI PROSTOR

Arhitekturni prostor je določen z obliko, pri kateri pride do izraza estetika (gr. αἰσθητικός, aistetikós, znanost o lepem), s konstrukcijo, ki je pogojena z materiali gradnje, ter funkcijo, ki je osmišljena z vsebino, praktično pa tudi z merami. Arhitekturni prostor je glede na položaj notranji ali zunanji. Ima lupino, ki se izrazi v fasadi in gabaritu, ki predstavlja skrajne prostorske dimenzije objektov. Arhitekturni prostor soustvarja vrsta arhitekturnih elementov.

Oblike in načini zlaganja arhitekturnih prostorov
Arhitekturni prostori so pravilnih (geometrijskih) ali amorfnih (nepravilnih ali organskih oziroma sestavljenih) oblik.

Shematski prikaz tlorisnih oblik arhitekturnih prostorov

{RAZMISLI; Kako bi izbrane arhitekturne prostore lahko sestavil v nove (arhitekturno-likovne) vzorce?}

Arhitekturne prostore lahko v tlorisu zlagamo na različne načine:

Arhitekturne prostore pa določajo tudi drugi elementi.

Funkcije arhitekturnih prostorov
Arhitekturne prostore delimo na profane (neposvečene ali navadne, npr. stanovanjske, gospodarske, tehnične, rekreacijske …) ter sakralne (posvečene, npr. kapele, cerkve, svetišča).

{RAZMISLI; Kateri prostori so, po tvojem mnenju, izraziteje oblikovani? (Profani ali sakralni?) Mnenje izmenjaj s sošolci.}

<NAZAJ
>NAPREJ100/237