Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

KRAJINSKA ARHITEKTURA

Krajinska arhitektura je disciplina, ki se ukvarja z oblikovanjem krajine, oblikovanjem naravnega in grajenega okolja vrtov in parkov, varstvom okolja, varstvom narave in s prostorskim načrtovanjem.Upodobitev vrta, 669–631 pr. n. št.
Severna palača, Ashurbanipal, Ninive
Maarten van Heemskerck, 16. stoletje,
Upodobitev visečih vrtov Babilona

Park

Park je določeno/izločeno naravno okolje s posebno oblikovanimi naravnimi elementi. Prvega so verjetno oblikovali že Asirci, za glavne principe urejanja parka si lastijo zasluge Angleži, k razvoju mestnega parka pa so najbolj pripomogli Nemci, Francozi ter Američani in vplivi z Daljnega vzhoda (Kitajska in Japonska).Nicolas Raymond, leto 2013, Angleški park v ivju, Dublin, Irska
Selena N. B. H. leto 2013, Japonski vrt s čajnico

Načela oblikovanja vrtne arhitekture

Parkovne in vrtne ureditve temeljijo na vizualnih elementih, kot so linija, ploskev in prostor in so oblikovane z upoštevanjem likovnih spremenljivk in načeli likovnega reda. Poleg vidnega je ideja oblikovanja in zaznavanja vrtnih in parkovnih ureditev povezana še s slušnim zaznavanjem ter vonjem (lat. percepcija –  čutno zaznavanje).


Piet Mondrian in Theo van Doesburg, med letoma 1910 in 1942, Abstrakcija naravnih oblik

{RAZMISLI; Ali postopek abstrakcije uporabljaš pri likovnem ustvarjanju?}

Načrtovanje vrta ali parka
Pri načrtovanju vrta ali parka je pomembno, da upoštevamo funkcijo, premislimo poti, izberemo naravne (travnate površine, cvetlične gredice, nizke grmovnice in drevesa) ter grajene elemente (poti, luči, klopi, vodnjake, koše za odpadke, paviljone …) ter ne nazadnje tudi arhitekturna in umetniška dela (steklenjake, kipe, instalacije …).


Lene Lekše, leto 2014, Tloris in detajli vrta, akvarelirana risba, dopolnjena s kolažem

<NAZAJ
>NAPREJ103/237