Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge – Arhitekturni in urbani prostor

5.

Izberi pojme v levem in pojme z enakim pomenom v desnem stolpcu in jih poveži v pare.

vzdolžno
longitudinalno
polkrožno
radialno
središčno
centralno
mrežno
ortogonalno
sestavljeno
kombinirano
Število napačnih: 0
6.

Sestavljanje arhitekturnega prostora v tlorisu
Izberi eno od tlorisnih oblik arhitekturnih prostorov (pravokotno, trikotno, krožno …) in sestavi novo kompozicijo tlorisa. Tloris oblikuj v risbi ali pa uporabi kolažno tehniko. Pri kolažni tehniki posamezne prostore najprej izreži nato pa sestavi v nov (arhitekturno–likovni) vzorec.

7.

Prostorski prikaz arhitekturnega prostora
Tloris , ki si ga zasnoval v predhodni nalogi, izdelaj kot 3D-model. Uporabi računalniško okolje. Na spletu poišči program (npr. floorplaner, roomplanner …) in na podlagi tlorisa, ki si ga oblikoval v predhodni nalogi, izdelaj 3D-model. 3D-model naj bo izdelan shematsko.

8.

Opredeli urbane vzorce.
Izberi slike v levem in opise v desnem stolpcu in jih poveži v pare.

Antično mesto. Načrt mesta Milet. Grčija
Srednjeveško mesto. Utrjeno (obzidano) mesto Nuremberg. Nemčija
Renesančno mesto. Urbana promenada palače Uffizi v Firencah. Italija
Regulirano mesto. Mreža ulic in krajev. Barcelona. Katalonija
Sodobno, zeleno naselje. Naravne (zelene) površine v naselju. Hundert-wasser. Avstrija
Število napačnih: 0

<NAZAJ
>NAPREJ106/237