Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POVZETEK

Načrtovanje arhitekturnega prostora
Dopolni povedi:

streha tlorisa prostorom

Arhitekturni prostor lahko izrazimo kot zunanji ali notranji. Lupino arhitekturnega prostora načrtujemo kot fasado. V moderni arhitekturi je ta pogosto iz stekla. Poleg štirih fasad lahko govorimo tudi o peti, ki jo predstavlja . Arhitekturo načrtujemo s pomočjo in prereza, čedalje bolj pa v ospredje stopajo sodobna računalniško podprta orodja, ki omogočajo gradnjo zahtevnih organskih oblik in neposredno delo s . Konstrukcije so iz naravnih materialov, med katerimi velja omeniti glino, kamen in les, ki jih dopolnjuje vrsta sestavljenih in umetnih materialov.

Urejanje urbanega prostora 

Prve naselbine so bile raščenih oblik. V antiki so razvili ortogonalno obliko mesta. Rimljani so mesta razvili na raven inženirskih razsežnosti. V srednjem veku so mesta utrjevali, po renesansi pa odprli proti pokrajini. Industrijska doba je botrovala obsežnim regulacijam in brezmejni rasti mest. Glavno vlogo v njih je prevzel promet in pojavila se je prekomerna koncentracija aktivnosti. Težnja reševanja nastale težave je ekološko in trajnostno naravnano mesto.


Mesto Rim 3. stoletje. pr.n. št., Rim, Italija

Park in zelene površine v mestu in naseljih
Park ima pomembno mesto v načrtovanju in izvedbi mest. Primer, ki potrjuje predhodno misel, je Centralni park v New Yorku, ZDA.
Zelene površine so nepogrešljive pri načrtovanju mest in naselij, saj označujejo, opredeljujejo in soustvarjajo identiteto ter ugodno mikroklimo.


Tloris centralnega parka, New York, ZDA


Park predstavlja pljuča mesta, namenjen je druženju, rekreaciji ...

{RAZMISLI; Bi v park lahko postavili umetniška dela? Katera? (Odgovore poišči v poglavju: krajinska arhitektura.)}

Trajnostni razvoj
V prostoru, kjer se grajene strukture prepletajo z naravnimi tako, da omogočajo uravnoteženo samoregulacijo ekoloških funkcij naravnega okolja, lahko govorimo o trajnostnem razvoju.

<NAZAJ
>NAPREJ104/237