Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NASELJA NA SLOVENSKEM

Na slovenskem naselitvenem prostoru imamo več kot 6.000 naselij, ki imajo bogate likovno-prostorske značilnosti. Naselja so pomemben del materialne in tudi duhovne kulture, del katere je tudi likovna kultura naroda.

{RAZMISLI; Ali v naselju, kjer živiš, prepoznaš katero od likovno–kulturnih značilnosti?}

Naselja lahko, glede na položaj, velikost in izgrajenost, razporedimo v štiri osnovne kategorije. Določi jih!

Izberi razlage v levem in opise naselij v desnem stolpcu in jih poveži v pare.

Na obliko naselja je vplival teren (geomorfologija).
Naselje na griču, grebenu, po plastnicah.
Naselje je postavljeno ob ali v vzorec kulturne krajine.
Naselje ob vodotoku, ob robu gozda, v goricah.
Naselje je postavljeno glede na komunikacije.
Naselje je postavljeno vzdolž ali na križišču poti.
Naselje je določeno glede na velikost ali zasnovo.
Naselje je zaselek, vas, trg ali mesto.
Število napačnih: 0

Vsebinska  in parcelna opredelitev naselij

Naselja na Slovenskem so kmečka, fužinarska, rudarska, trška (trg), viničarska, delavska, spalna, počitniška, kolonizacijska in tudi mešana. Parcele v naseljih so razporejene nepravilno (na grude) ali pravilno (kolonizacijska delitev). Orientirane so vzporedno ali pravokotno glede na poti.

Naselbinske in krajinske dominante

V likovnem smislu je najpomembnejša silhueta naselja, ki predstavlja njegovo osrednje telo, pomembne pa so tudi dominante v naselju in v krajini.


Joseph Franz Kaiser, 1. pol. 19. stol., Prikaz prostorskih dominant na grafiki trga Žalec

{RAZMISLI; Ali si kdaj narisal ali naslikal podobo naselja, v katerem živiš?}

Dominante so lahko stavbe, stavbni kompleksi ali celotna naselja. Kot vzorec lahko izluščimo samostojne dominante (na primer: dvorec Zemono v Vipavski dolini), dominante, ki so del silhuete naselja, dominante v jedru naselja, torej v notranjem prostoru naselja (na primer: Robbov vodnjak na Mestnem trgu v Ljubljani). Posebno mesto med dominantami na Slovenskem imajo kozolci, ki so bili zaradi protipožarne varnosti postavljeni  na robu domačij in naselij in so kot taki specifične dominante v pokrajini. Med specifične dominante štejemo tudi kašče, znamenja, kapele, cerkve, graščine in ne nazadnje utrjene gradove, ki so zaradi svoje lege naj izraziteje izpostavljeni v pokrajini.

<NAZAJ
>NAPREJ102/237