Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE – NASELBINSKI IN KRAJINSKI PROSTOR

9.

Kateri prostor je nenadomestljiv za preživetje človeka?

10.

Za kateri tip krajinskega prostora lahko rečemo, da je pomembna pridobitev, ki jo je ustvaril človek?

11.

Kako lahko oblikujemo krajinske ureditve? (Možna sta dva odgovora.) 

12.

Na risalni list (A3) v tlorisu nariši poti, zelene površine (travniki, grmovnice in drevesa) in vodne površine v parku. Park je lahko pravokotne, krožne ali eliptične in celo mnogokotne (pravilne ali nepravilne) oblike. Razmisli, kako ljudje hodimo po prostoru parka. Premišljeno (na ravnost, po najkrajši poti) ali intuitivno (sproščeno po krivulji). Zgleduj se po zgodovinskih vzorcih parkov. Za prikaz lahko uporabiš barve.

13.

Opredeli vrtne in parkovne ureditve.
Izberi slike v levem in opise v desnem stolpcu in jih poveži v pare.

 

Antični, rimski vrt.
Atrij obkroža kolonada stebrov.
Renesančni vrt.
Geometrizirane oblike nizkih grmovnic in zeliščnega vrta.
Baročni park.
Regulirane parkovne ureditve, dopolnjene z objekti in vodnimi ureditvami.
Angleški park.
Ureditev parka sledi značilnostim rastlinja in talnih površin.
Število napačnih: 0

<NAZAJ
>NAPREJ107/237