Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

URBANI PROSTOR

Urbanizem je strokovno področje, ki se ukvarja z načrtovanjem in urejanjem naselij in mest. Urbanisti preučujejo in načrtujejo gradnje v obstoječih (prenova ali novogradnja) ter načrtujejo nove dele mest in naselij.

Glavna vprašanja urbanizma so povezana z naravnimi danostmi prostora. Pri tem se je treba zavedati, da je naravni prostor glaven za preživetja človeka. Pri obravnavi so pomembna tudi socialna vprašanja, ki so povezana s posameznikom ali družbenimi skupinami, ter tehnična vprašanja, kot je na primer načrtovanje prometa in komunikacij.

{RAZMISLI;Kakšna bo, po tvojem, podoba mest v prihodnosti?}

Razvoj urbanega prostora

Prve naselbine so ljudje tvorili kot enotno zgrajene gruče z več bivališči (ki niso imele prehodov, ulic ali trgov).


Stonehenge, okoli leta 2000 pr. n. št., Zasnovani del naselbine, Velika Britanija

Za antičnimi mesti so se razvila fevdalna mesta, ki so za dosego večje varnosti izraziteje upoštevala nekatere lokalne značilnosti (npr. obliko terena).

Ideje za idealno renesančno mesto so oblikovali na jugu in severu Evrope.

Po renesansi so mesta odprli proti pokrajini z obliko t. i. racionalističnih mest, ki so vrhunec dosegla v modernih mestih. Moderno mesto najbolj zaznamuje promet. Nekatera moderna mesta so prerasla v velemesta. 

{RAZMISLI; Kaj meniš, kakšna bodo mesta v prihodnosti? Nariši svoje videnje!}

Sodobna mesta prepotreben nov prostor iščejo tudi tako, da segajo v višino.


Urbano središče mesta, ki sega v višino, leto 2010, Toronto, Kanada

Urbano središče mesta Toronto v Kanadi tako kot mnoga sodobna mesta izrazito sega v višino.

<NAZAJ
>NAPREJ101/237