Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
3.

Like nariši v zvezek in na njih prikaži $\frac{3}{6}$ na različne načine.

4.

Na sliki so deli celote ponazorjeni s paličicami. Katere trditve veljajo, če za celoto vzamemo rjavo paličico?

5.

Matej je pobarval dele likov. Za vsak lik je na dva načina zapisal, kolikšen del je pobarvan. Ponekod so se njegovi zapisi izbrisali. Dopolni jih.

  $\frac{2}{6}$
$=$
1
3
 
5
10
$=$  $\frac{1}{2}$
   $\frac{4}{12}$  $=$
1
3
6.

Za vsak lik zapiši z ulomkom, kolikšen del lika je pobarvan. Ali je možnih več zapisov?

<NAZAJ
>NAPREJ491/557