Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Beleženje štetja

Za štetje in računanje so ljudje najprej uporabljali prste. Pozneje so na palice zarisovali črtice ali delali vozle na vrvice. Stari Grki so za računanje uporabljali računalo na kroglice. V muzejih lahko najdemo različne pripomočke za npr. štetje ovac.

Danes so nam pri štetju v veliko pomoč razne elektronske naprave, kot so npr. števec prostih parkirnih mest ali naprava za štetje denarja na banki.

Kljub vsej današnji tehnologiji je občasno še vedno treba prešteti ljudi ali predmete brez elektronskih pripomočkov.

Ponovitev

Poiščite v bližnji okolici nekaj predmetov, ki jih lahko preštejete. Rezultate štetja primerjajte med seboj.

Pripravi papir in svinčnik. Oglej si spodnjo risanko od začetka do konca. Preštej osebne avtomobilčke, rešilce in letala, ki pripeljejo mimo. Za vsako vozilo naredi na list črtico. Koliko vozil si naštel?

S sošolci se razdelite v skupine in izvedite štetje prometa v okolici šole. Primerjajte, ali ste vsi dobili enake rezultate štetja.

<NAZAJ
>NAPREJ515/557