Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

MATEMATIKA 4
i-učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

Avtorji:
Alenka Repnik, Eva Ferk, Darja Antolin, Sandra Cigula, Andreja Novak, Damijan Visočnik

Slikovno gradivo: Alenka Repnik, Eva Ferk, Darja Antolin, Sandra Cigula, Andreja Novak, Damijan Visočnik, Wikipedia, Mojca Lampe Kajtna idr.

Urednica: dr. Alenka Lipovec

Strokovni pregled: dr. Daniel Eremita, mag. Simona Šavora, Pangrčič Polonca
Jezikovni pregled:
Lea Felicijan
Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti:
Alenka Repnik, Eva Ferk, Darja Antolin, Sandra Cigula, Andreja Novak, Damijan Visočnik,Vesna Mrkela, Katja Prnaver, Goran Radić, Primož Dobrovoljc, Jernej Regvat, Luka Turk, Tomaž Karner, Dejan Paler


ISBN 978-961-03-0140-0

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014 

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 171. seji, dne 18. 6. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/72 o potrditvi MATEMATIKA 4, i-učbenik za matematikov 4. razredu osnovne šole.

 

 

 

Učbenik »Matematika 4« je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ556/557