Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Dolžina

Dolžina je ena od prvih količin, ki jih je človek meril. Prve dolžinske mere so bile posnete po delih človeškega telesa in po njegovih zmogljivostih. Dolžine so zato merili s prsti, pednji, lakti, sežnji, čevlji, koraki ..., večje razdalje pa z dnevi hoje. Vsako pleme, naselbina, narod, država so imeli svojo enoto. To pa za trgovanje ni bilo ravno ugodno, npr. ko je kupec z dolgimi rokami kupoval pri trgovcu s kratkimi rokami.

Da bi bile merske enote za dolžino (razdaljo) poenotene, so uvedli enoto meter. Palico, imenovano prameter, hranijo v kraju Sevres pri Parizu.

Meter je osnovna enota za merjenje dolžine. Tudi priprava, s katero merimo dolžino, je meter. Poznamo različne vrste metrov.

Ponovitev

$1.$ Dopolni.

 Meritev Mersko število
Merska enota
 Z besedo
$12\, {\rm cm}$
12 ${\rm cm}$   centimetrov
$50\, {\rm m}$ 50 $ {\rm m}$ metrov
$7\, {\rm dm}$ 7
${\rm dm}$   decimetrov

$2.$ Prenesi dolžine na ustrezno mesto.

$3.$ Uredi po velikosti od najkrajše razdalje do najdaljše.

Dolžino smo do zdaj merili s centimetri, decimetri in metri. V nadaljevanju bomo dodali še dve merski enoti.

<NAZAJ
>NAPREJ105/557