Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Na sliki točke najpogosteje označimo s križcem ali krožcem. Poimenujemo jih z veliko tiskano črko.

Črta je množica med seboj povezanih točk.

Najkrajša črta, ki povezuje dve točki, je daljica. Daljica je ravna črta, ki ima dve krajišči. Krajišči daljice sta točki.
Vsaka daljica ima dolžino, ki jo lahko izmerimo. Če ima daljica $AB$ dolžino $8\,\rm{cm}$, pišemo: $|AB|=8\,\rm{cm}$  ali  $a=8\,\rm{cm}$.
Daljici, ki sta enako dolgi, sta skladni.

S premikanjem rdeče pike lahko ponoviš nekaj dejstev o točki oziroma daljici.

Ustrezno premakni puščici.

<NAZAJ
>NAPREJ39/557