Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Premica

Daljšanje slamice se nikoli ne bo nehalo. Slamica bo neskončno dolga. Ne bo imela ne začetka ne konca. Neomejena bo. Neomejena bo na obeh straneh. Matematik bi rekel, da bo poljubno dolga.

Ravna neomejena črta se imenuje premica.

V naravi ni ustreznega modela za premico. Večkrat pa uporabljamo za model premice telegrafske žice, črto, ki jo na nebu riše letalo, ali pa kar železniške tire. Nobeden od teh modelov ni povsem raven in vsi se nekje začnejo in končajo. Zato niso povsem ustrezni.

Kako bomo narisali premico? Tabla, zvezek ali list, nič od tega ni neskončno veliko. Zato si bomo predstavljali, da gledamo Petrovo rastočo slamico skozi okno. Kaj bi videli?


Videli bi le del slamice. Čeprav vemo, da nima začetka in konca, lahko narišemo le njen del.

Razmisli.
Učiteljica je učencem dala navodilo: "Narišite premico."

Vsi so narisali enako sliko.

Drži. Ne drži. Namig
<NAZAJ
>NAPREJ45/557