Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

V zvezek ali na list nariši poltrak $KL$ in ga označi s $k$.

5.
6.

Dopolni.

Poltrak $GH$ izhaja iz točke G .
7.

Poišči skrita gesla: poltrak, izhodišče, daljica, premica, krajišče, pravokotnici, sečnici, vzporednici, krog, krožnica. Gesla so lahko zapisana v vse smeri ($\rightarrow$,$\leftarrow$,$\uparrow$,$\downarrow$,$\nearrow$, $\searrow$, $\swarrow$, $\nwarrow$).

8.

Razišči.

Nariši premico $p$ in točko $A$, ki leži na premici $p$. Koliko poltrakov je označenih na taki sliki?

Dodajaj po eno točko, ki mora ležati na premici $p$, in vsakokrat poišči vse poltrake, ki so označeni. Koliko jih je? Svoje ugotovitve predstavi.

<NAZAJ
>NAPREJ78/557