Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Nastajanje prsti

Humus nastane z razpadanjem odmrlih delov rastlin in živali. Pri tem sodelujejo živi organizmi, kot so bakterije, glive in nekatere živali v tleh. Na hitrost nastanka humusa vplivata tudi toplota in vlaga. Pod mikroskopom so v humusu prepoznavni rastlinski in živalski ostanki pa tudi ostanki mikroorganizmov.

Katere ugotovitve o nastanku humusa so pravilne?

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Dnevne temperaturne spremembe pospešujejo preperevanje kamnin. Voda v razpokah pozimi zmrzne in drobi kamnino. V drobne razpoke kamnin se vraščajo korenine rastlin, kar vpliva na razpad kamnin . Veter brusi in drobi kamnine.

Na sliki so podani različni dejavniki, ki vplivajo na nastanek prsti. Z miško klikni na različne dejavnike in dopolni manjkajoče odgovore.

Preberi spodnji odstavek in dopolni manjkajoče besede.

Največji vpliv na nastanek vrste prsti imajo kamnine , iz katerih nastanejo. Na nastanek prsti vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so živi organizmi .
<NAZAJ
>NAPREJ41/250