Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrste prsti


V naših gozdovih so zaradi zmernih temperatur in padavin ugodni življenjski pogoji za organizme, ki razkrajajo listje in druge rastlinske ostanke. Zato je v prsti naših gozdov veliko humusa. To prst imenujemo rjava gozdna prst. Humus je rahel, zato je med delci veliko zraka in vode.

V peščeni prsti so večji delci kamnin, med katerimi je zrak. Voda lahko pronica skoznjo, zato se hitro izsuši. Rastline, ki ne potrebujejo veliko vode, dobro uspevajo v taki prsti. 
Glineno prst sestavljajo zrnca gline, med katerimi je malo zraka. Taka prst dobro zadržuje vodo.

Peščena prst zadržuje vodo.

Drži. Ne drži.

V prsti z veliko gline je veliko zraka.

Drži. Ne drži.

V levem stolpcu so podani procesi pri nastanku in spreminjanju prsti. Poveži jih z ustreznimi pojmi v desnem stolpcu.

preperevanje
mineralne snovi v prsti
razpad rastlin in živali
humus
rahljanje prsti
živi organizmi v prsti
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ44/250