Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Nastanek prsti je dolgotrajen proces. Kamnine se zaradi vremenskih sprememb krušijo in drobijo. Pri tem sodelujejo tudi živi organizmi. Prst je zmes delcev kamnin, humusa, zraka in vode. Humus nastane pri razgradnji delcev rastlin.

Prsti so razlikujejo že po videzu. Ločimo jih po barvi, zrnavosti, zračnosti, sestavi in prepustnosti za vodo. Velikost delcev kamnin v prsti določa njeno zrnavost. V prsti so delci kamnin, ki jih vidimo in lahko otipamo s prsti, delci melja, ki so tako veliki kot delci v moki in jih lahko vidimo s povečevalnim steklom, in delci gline, ki jih lahko opazujemo z elektronskim mikroskopom.

 

 

Na podlagi tega razlikujemo grobo zrnate, srednje zrnate ali ilovnate prsti, peščene ali lahke prsti ter drobno zrnate, glinaste in težke prsti. Barva prsti pove, katere snovi so v njej. Prst, ki vsebuje humus, je rahla in zračna ter bolje vpija in zadržuje vlago. V prerezu tal vidimo sloje, iz katerih lahko sklepamo na zgodovino nastanka prsti. 

Nastanek prsti je dolgotrajen proces, ki traja več tisoč let. Prst se nenehno spreminja in nastaja. Mehanski, kemijski in biološki vplivi spreminjajo različne snovi v prst. Pri tem sta najpomembnejša procesa preperevanje kamnin in nastanek humusa iz ostankov rastlin in živali. Podana je karta prsti Slovenije, s katere je razvidno, da pri nas prevladujejo razvite glinaste prsti.

Kaj vpliva na nastanek kamnin?

<NAZAJ
>NAPREJ46/250