Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vrste prsti v Sloveniji

Lastnosti prsti ločimo glede na relief pokrajine, glede na vrsto matične podlage, na katerih se nahaja, velik vpliv pa imata tudi količina vode, ki je v stiku s prstjo, in podnebje. Na lastnosti prsti vplivajo tudi živi organizmi. Tla in s tem prsti proučuje veda pedologija.

 

Na sliki je podana karta, s katere so razvidne prsti na različnih geografskih območjih Slovenije.  

Karta prsti Slovenije

Oglej si  karto porazdelitve prsti v Sloveniji in sklepaj, katere trditve so pravilne.

<NAZAJ
>NAPREJ45/250