Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Metamorfne kamnine

Ena vrsta kamnin se lahko spremi v drugo vrsto. Kamnine, ki pri tem nastanejo imenujemo metamorfne kamnine. Ime izpeljemo iz grške besede metamorphosis, ki pomeni preobrazbo.

Zaradi premikov celinskih in oceanskih plošč se starejše magmatske kamnine pogrezajo v notranjost Zemlje. Kamnine so izpostavljeni visokim temperaturam in tlakom. Nekatere kamnine se pri tem stalijo. Pri spremenjenih pogojih neobstojni minerali razpadejo in nastanejo novi, ki so obstojni v novih razmerah. Iz magmatskih in sedimentnih kamnin nastanejo metamorfne ali spremenjene kamnine.

 

Tako iz sedimentne kamnine apnenca nastane pri visokih temperaturah in tlakih metamorfna kamnina marmor. 


Apnenec — sedimentna kamnina

Marmor — metamorfna kamnina


Iz glinavcev in nekaterih drugih drobnozrnatih kamnin nastanejo skrilavci. Skrilavci se dajo po ploskvah lepo cepiti, zato jih uporabljajo namesto strešnih opek za pokrivanje streh. To vrsto kamnine lomijo na Pohorju. Kamnine, ki so jih za pokrivanje streh lomili v Selški dolini in vzhodno od Ljubljane, niso prave metamorfne kamnine. V kamnini še ni prišlo do prave mineralne preobrazbe. Kamnina je še vedno glinavec (sedimentna kamnina).


Strešna kritina iz skrilavcev

<NAZAJ
>NAPREJ29/250