Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Dopolni besedilo.

Katera vrsta kamnin nastane pri ohlajevanju magme v notranjosti Zemlje? Globočnine

Kako imenujemo kamnino, ki nastane pri ohlajevanju lave? Prodornina  

Prodornine in globočnine so magmatske kamnine.

2.

Katera ugotovitev je pravilna za konglomerate?

3.

Katera ugotovitev je pravilna za peščenjake?

4.

Razvrsti sedimentne kamnine.

Oglej si oštevilčene slike sedimentnih kamnin. Glede na obliko delcev, ki jih vsebujejo, jih razvrsti med konglomerate, breče in peščenjake. Ugotovljene kamnine za posamezno vrsto sedimentnih kamnin navedi v besedilu po naraščajoči vrednosti številke, ki označuje kamnino. 

1
2
3
4
5
6

Med breče uvrščamo kamnine pod številkama 1 in 6 ; med konglomerate uvrščamo kamnine pod številkama 3 in 5 ; med peščenjake uvrščamo kamnini pod številkama 2 in 4 .

<NAZAJ
>NAPREJ31/250