Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zaradi velikosti celine, njene geografske lege, reliefa in morskih tokov so se v Severni Ameriki oblikovala podnebja:

Oceansko podnebje
Oceansko podnebje ima zaradi bližine morja manjša nihanja dnevnih in poprečnih letnih temperatur. Vlažnost je velika. Poletja so topla, zime mile. Pogosto se pojavlja megla. Spremenljivost vremena je pogosta. Tako podnebje prevladuje v zahodnem delu Severne Amerike ob Obrežnem gorovju. Naravno rastlinstvo je listnati gozd in travniško rastlinstvo.

Katero podnebje prikazuje klimogram?

Vlažno subtropsko podnebje

Za vlažno subtropsko podnebje so značilni letni časi, vendar so temperaturne razlike med njimi majhne. Značilna je menjava zimske sušne dobe pozimi in poletne deževne. Poleti prinašajo topli in vlažni vetrovi z morja padavine. Vlago vetrovom zagotavlja topel zalivski morski tok. Takšno podnebje ima skrajni  jugovzhodni del celine (Florida).

Oglej si izbrani klimogram.
Ali je razporeditev padavin in temperatur podobna v 7. razredu spoznanem podnebju iz Južne Evrope?

Primerjaj razporeditev padavin celinskega in sredozemskega podnebja. Kaj ugotoviš? Zakaj nastanejo tolikšne razlike?

Polarno podnebje
Na skrajnem severu celine je polarno podnebje. V južnem delu so temperaturne razlike med letnimi časi  velike. Poletja so kratka in topla, zime dolge in zelo mrzle. Takšno podnebje imajo Aljaska, Hudsonov zaliv, polotok Labrador. Naravno rastlinstvo je tundra (mahovi, lišaji, nizko grmičevje).
Na skrajnem severu je območje stalnega snega in ledu, kjer rastlinstva ni. Temperature so vse leto pod lediščem, padavin je zelo malo. Takšno podnebje ima Baffinov zaliv.

Ob zemljevidu rastlinskih pasov Severne Amerike ponovi, kakšen je vpliv podnebnih dejavnikov na podnebje in rastlinstvo Severne Amerike.

<NAZAJ
>NAPREJ94/177