Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Imenuj toplotni pas, v katerem sta Arktika in Antarktika.

Odgovor: mrzli .
2.

Imenuj podnebje, ki prevladuje na Arktiki in Antarktiki.

Odgovor: {polarno;arktično} .
3.

Izmed spodnjih dveh slik pravilno označi, katera je bila narejena na Arktiki in katera na Antarktiki.

   
  {Arktika;Antarktika}   {Antarktika;Arktika}
4.

Imenuj ljudstvo, ki živi v arktičnem delu Severne Amerike. Včasih so jim rekli Eskimi.

Inuiti .
5.

Smiselno dopolni spodnje besedilo o polarnem dnevu in polarni noči.

Razlaga pojmov:
  • to sta astronomska pojava, da Sonce več kot 24 ur ne {vzide;vstane} (polarna noč) in Sonce več kot 24 ur ne {zaide;zaspi} (polarni dan);
  • pojava (kje?) severno od severnega tečajnika in južno od južnega tečajnika;
  • vzroki za nastanek obeh pojavov so: nagnjenost Zemljine osi , vrtenje Zemlje okoli svoje osi in kroženje Zemlje okrog Sonca .

 

6.

Iz spodnjih klimogramov izberi tistega, ki prikazuje značilnosti polarnega podnebja.
1 2
3 4

Odgovor: 3
<NAZAJ
>NAPREJ156/177