Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prebivalstvo

Število prebivalcev nekega območja je odvisno od naravnega gibanja števila prebivalcev in selitev. Naravno gibanje števila prebivalcev je odvisno od rodnosti in umrljivosti. Razlika med njima je naravni prirastek. Na število prebivalcev pa vplivajo tudi odselitve in priselitve.

Rodnost ali nataliteta je število živorojenih otrok na 1000 prebivalcev v enem letu (izražena je v ‰). V Sloveniji se je rodnost v 20. stoletju ves čas zniževala in je najnižjo dosegla leta 2003 (8,7 ‰). Od takrat naprej se je rodnost postopno povečala in se v zadnjih treh letih gibala malo pod 11 ‰. Na rodnosti vplivajo gospodarska razvitost, državna politika, prevladujoča verska usmerjenost in tradicija. Zniževanje rodnosti v Sloveniji je povezano tudi s čedalje večjo starostjo žensk ob rojstvu prvega otroka, ki danes znaša skoraj 29 let, medtem ko je bila v 70-ih letih ta starost le okrog 23 let.  

Zakaj meniš, da se je rodnost v 20. stoletju ves čas zmanjševala, hkrati pa se je povečevala starost ženske ob rojstvu prvega otroka?

Umrljivost (tudi smrtnost) ali mortaliteta je število umrlih na 1000 prebivalcev v enem letu (izražena je v ‰). Najbolj je odvisna od gospodarske in socialne razvitosti območja (boljša zdravstvena oskrba, kakovostnejša prehrana, način življenja) in od starostne sestave tamkajšnjega prebivalstva. V razvitih državah se stopnja umrljivosti giblje okrog 10 ‰ (tudi v Sloveniji).

Razmisli, zakaj v najbolj razvitih državah sveta umrljivost ni najnižja.

Naravni prirastek je razlika med rodnostjo in umrljivostjo. Je razlika med živorojenimi in umrlimi na 1000 prebivalcev v enem letu (izražen je v ‰). V Sloveniji smo imeli med leti 2000 in 2005 negativen naravni prirastek, kar pomeni, da je bila v teh letih rodnost manjša od umrljivosti. Zaradi nizkega in občasno negativnega naravnega prirastka ter podaljševanja življenjske dobe, ki se je v zadnjih 50 letih podaljšala za približno 10 let (na 74 let za moške in 82 let za ženske), se prebivalstvo Slovenije stara. Zaradi tega lahko v prihodnje pričakujemo vedno višje izdatke za zdravstveno in socialno varstvo ter pokojnine.

Razmisli, zakaj je naravni prirastek po letu 2006 v Sloveniji pozitiven.

<NAZAJ
>NAPREJ48/241