Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V Sloveniji število prebivalcev v zadnjem obdobju počasi raste, predvsem na račun priselitev. Naravni prirastek se giblje okrog ničle (izmenjujoče je rahlo negativen ali pozitiven), trendi pa nakazujejo nadaljnje zmanjševanja števila rojstev. Vse to, skupaj s podaljševanjem pričakovane življenjske dobe in povečevanjem starosti žensk ob rojstvu prvega otroka, vpliva na to, da se prebivalstvo Slovenije stara, delež prebivalcev starejših od 65 let pa je večji od tistih, ki so mlajši od 15 let (razlika pa se samo še povečuje). To ima pomembno vlogo pri zaposlitveni sestavi prebivalstva, saj je delež aktivnih prebivalcev že manjši od vzdrževanih. Narodna sestava prebivalstva Slovenije je zelo homogena, saj izrazito prevladujejo Slovenci. Izobrazbena sestava je v primerjavi z razvitimi evropskimi državami nižja, se pa izboljšuje.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 starost Vir: moški ženske Prikaži leto Skupno število prebivalcev: prikaži v času --> info Starost: Rojeni: Število: Delež: Moški: Ženske: označite del piramide z miško za prikaz podatkov
<NAZAJ
>NAPREJ55/241