Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Selitveno gibanje prebivalstva

Selitveno gibanje prebivalstva je odvisno od odselitev iz države in priselitev vanjo. Razlogi za preseljevanje prebivalcev so najpogosteje gospodarski, politični in verski.

Na število prebivalcev v Sloveniji so selitve precej vplivale, saj se je v zadnjih 100 letih z območja države izselilo približno pol milijona prebivalcev. Izrazitih selitvenih obdobij je bilo več. Najmočnejše izseljevanje je bilo v obdobju pred prvo svetovno vojno. Takrat so se Slovenci zaradi revščine izseljevali v zahodnoevropske države in Združene države Amerike. Cleveland je imel leta 1920 skoraj 210.000 prebivalcev, katerih materni jezik je bil slovenščina. V času med obema vojnama, predvsem pa po drugi svetovni vojni so v začetnem obdobju prevladovale politične izselitve v Argentino, Avstralijo in Kanado, kasneje pa so številni Slovenci odhajali na začasno delo v tujino, predvsem v Nemčijo, Avstrijo in Švico. Hkrati z izseljevanjem Slovencev se je v času Jugoslavije, zaradi hitre industrializacije države in povečanih potreb po delovni sili v industriji in rudarstvu, povečalo priseljevanje v Slovenijo z območja gospodarsko manj razvitih republik nekdanje skupne države. Največ priseljenih je bilo prebivalcev z območja Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije.

Klikni na besedo v levem stolpcu in polje z besedo v desnem stolpcu. Pravilne rešitve se bodo povezale.

Zdomci so
ljudje, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji, vendar začasno bivajo (delo, študij idr.) v tujini.
Izseljenci so
ljudje, ki so se (zaradi različnih razlogov) za stalno odselili v tujino.
Število napačnih: 0

Iz grafičnega prikaza spreminjanja števila prebivalcev Slovenije lahko razberemo, da je število prebivalcev do sredine 19. stoletja naraščalo počasi, kar je bila predvsem posledica visoke smrtnosti zaradi slabih življenjskih razmer, vojn idr. V sredini 19. stoletja se začne nekoliko hitrejša rast prebivalstva zaradi boljših življenjskih razmer, vendar pa je bila rast v tem obdobju manjša kot v drugih Evropskih državah, predvsem zaradi številčnega izseljevanja. Po drugi svetovni vojni število prebivalcev začne naraščati hitreje, kar je bila posledica tako višje rodnosti, zmanjšane smrtnosti kot številčnega priseljevanja iz drugih republik nekdanje Jugoslavije.

 
GRAFIČNI PRIKAZ ŠTEVILA PREBIVALCEV SLOVENIJE od 1850 do 2010

<NAZAJ
>NAPREJ49/241