Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izobrazbena in zaposlitvena sestava prebivalstva.

Izobrazbena sestava prebivalstva nam pove, kakšna je dosežena stopnja izobrazbe prebivalstva države v starostni skupini nad 15 let.

V primerjavi z gospodarsko razvitimi državami je izobrazbena sestava prebivalstva v Sloveniji razmeroma nizka. Se pa izboljšuje, saj se delež prebivalcev, ki se izobražujejo, povečuje. Podatki za leto 2011 kažejo, da ima približno 53 % prebivalcev (starih nad 15 let) dokončano srednjo šolo (poklicno ali splošno), skoraj četrtina (24,7 %) jih ima dokončano zgolj osnovno šolo, 4,4 % pa jih je brez izobrazbe. Približno 17 % jih je dokončalo višjo ali visoko šolo. Za primerjavo: ta delež v razvitih državah presega 30 %.

Poleg tega je po rezultatih različnih domačih in mednarodnih raziskav za Slovenijo značilna nizka stopnja uporabnega znanja ter nizka stopnja funkcionalne pismenosti - takšne pismenosti, da razumeš vse napisano, in napišeš tako, da te vsakdo razume. Vzroki za tako stanje so predvsem v okolju in vrednotah ljudi; delno tudi v šolskem sistemu, saj je ta še vedno zelo storilnostno naravnan (velike količine podatkov in malo uporabnega znanja). Najbolj pomembno je zavedanje pomena vseživljenjskega izobraževanja, saj so spremembe na vseh področjih družbe zelo hitre, pridobljeno znanje pa hitro zastari, če ga ne nadgrajujemo. Posameznik se lahko kadarkoli izobražuje; formalno (redno, izredno) in neformalno (prepuščeno lastni iniciativi). 

Razmisli, kako bi lahko sam zase prispeval k temu, da se kakovost in uporabnost znanja, pridobljenega v šoli, poveča?

Oglej si fotografije.

Ena od fotografij kaže ustanovo nacionalnega pomena.

Poišči odgovor.

<NAZAJ
>NAPREJ52/241