Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Starostna in spolna sestava prebivalstva

Prebivalstvo po spolu delimo na moške in ženske. V spolni sestavi prebivalcev Slovenije je razmerje med spoloma približno enako (skupno je približno 1% več žensk), čeprav se povprečno rodi nekaj več dečkov kot deklic. Do uravnoteženja števila prihaja zaradi povprečno krajše življenjske dobe moških, ki je posledica bolj tveganega načina življenja.

Prebivalstvo po starosti delimo v tri starostne skupine:


- MLADO (0 do 15 let),
- ZRELO (od 15 do 64 let),
- STARO (nad 65 let).

Za prikaz spolne in starostne sestave prebivalstva in razmerja med starostnimi skupinami uporabljamo starostno piramido. Iz njene oblike lahko razberemo, katera je prevladujoča starostna skupina prebivalstva (mladi, zreli ali stari) in kakšen bo trend razvoja prebivalstva.

Ločimo tri osnovne oblike starostnih piramid:

- Oblika trikotnika: značilna je prevlada mladega prebivalstva,
- Oblika koša: značilna je prevlada zrelega prebivalstva, pri čemer je mladih več kot starih,
- Oblika žare: značilna je prevlada zrelega prebivalstva, pri čemer je starih več kot mladih.

S pomočjo interaktivne starostne piramide na naslednji zaslonski sliki primerjaj spolno in starostno sestavo prebivalcev Slovenije po treh starostnih skupinah za leta 1971, 1991, 2002, 2013 in projekcijo za leto 2052. Kaj ugotoviš?

Slovenija ima danes, podobno kot večina držav razvitega sveta, star demografski režim z nizkima rodnostjo in smrtnostjo. Zato je po starostni sestavi prebivalcev Slovenija v nezavidljivem položaju, saj se delež prebivalcev, mlajših od 15 let, še vedno zmanjšuje (nizka rodnost), povečuje pa delež prebivalcev starejših od 65 let. V celotnem številu prebivalcev Slovenije leta 2013 je prebivalcev, mlajših od 15 let, približno 285.000 (okrog 14 % in se zmanjšuje), starejših od 65 let pa približno 350.000 (okrog 17,5 % in se povečuje). Vse to pomeni, da se prebivalstvo Slovenije stara, zaradi česar lahko v prihodnje pričakujemo vedno slabše razmerje med {aktivnimi;Med aktivno prištevamo vse zaposlene, ki za svoje delo prejemajo plačilo.} in {vzdrževanimi;Med vzdrževane pa upokojence, otroke, zaradi invalidnosti ali bolezni za delo nezmožne osebe in vse odrasle osebe brez lastnih prihodkov.} prebivalci, višje izdatke za pokojnine ter zdravstveno in socialno varstvo. Država se zoper te trende bori predvsem z dvigovanjem upokojitvene starosti in podaljševanjem delovne dobe, potrebne za upokojitev.

Kaj lahko sklepaš na podlagi podatkov, ki jih najdeš pod gumbom "Ali veš?".

<NAZAJ
>NAPREJ50/241