Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Pravilno poveži pojme.

Najprej klikneš na desno polje in potem na želeno levo polje.

Rodnost
je število živorojenih na 1000 prebivalcev v enem letu na izbranem območju.
Umrljivost
je število umrlih na 1000 prebivalcev v enem letu na izbranem območju.
Naravni prirastek
je razlika med rodnostjo in umrljivostjo v enem letu na izbranem območju.
Preveri
7.

Analiziraj spodnjo preglednico in odgovori na vprašanja.

 

   1995  2000 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 Priseljeni iz tujine
 2.019 6.185
15.041
20.016
29.193
30.693
30.296
15.416
14.083
15.022
 Odseljeni v tujino
 776 3.570
8.605
13.749
14.943
12.109
18.788
15.937
12.024
14.378
 Selitveni prirast
1.415
2.615
6.436
6.267
14.250
18.584
11.508
-521
2.059
644
Tabela: Selitveno gibanje prebivalcev Slovenije

  • Ali število priseljenih iz tujine med leti 1995 in 2008 narašča ali upada? narašča
  • V katerem letu ima Slovenija največji selitveni prirast? 2008
  • Ali je bilo leta 2012 več priseljenih v Slovenijo ali odseljenih iz Slovenije? več priseljenih
  • Koliko je bil leta 2012 selitveni prirast? 644 prebivalcev
  • V katerem letu ima Slovenija selitveni upad? 2010
  • Razmisli o tem, kateri bi bili lahko razlog, da se je število priselitev od leta 2010 do 2012, glede na obdobje 2007 do 2009, skoraj prepolovilo.
    gospodarska kriza, pomanjkanje novih delovnih mest ...
<NAZAJ
>NAPREJ57/241