Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razvoj naselij

Nastanek naselij je odvisen od različnih dejavnikov; v Sloveniji je najpomembnejši relief. V preteklosti so nastajala naselja na ravninskih delih, še posebej tam, kjer so bile kmetijske površine in so potekale pomembne prometne poti. Na podeželju so bila naselja tesno povezana s kmetijsko dejavnostjo. Naselja so se razvijala in oblikovala več stoletij. Delež kmečkega prebivalstva se je v Sloveniji po drugi svetovni vojni v kmetijsko prenaseljenem podeželju zmanjšal, saj so številne tovarne v mesta pritegnile delavce s podeželja. Manjša, prometno težko dostopna naselja, so danes prazna.

Rast in širjenje mest imenujemo urbanizacija. V Sloveniji jo je po drugi svetovni vojni povzročila industrializacija. S kasnejšo izgradnjo cest so se mestu priključila bližja naselja. Mesto se je širilo vzdolž prometnic. Danes v okolici večjih mest (v primestju) živi okoli tri četrtine prebivalstva. Število narašča zaradi priselitev prebivalstva iz podeželja ter zaradi selitve mestnega prebivalstva na obrobje. Središče mesta je namenjeno predvsem zaposlitvi; tudi delavcev iz drugih naselij. Na opuščenih industrijskih območjih pa nastajajo nova trgovsko-poslovna središča.

Tudi podeželje se urbanizira; dobiva mestno podobo in dejavnosti. To so središčna naselja z manjšimi mestnimi jedri. Za urbanizirano podeželje je značilna intenzivna stanovanjska gradnja, dobra prometna dostopnost ter odpiranje novih delovnih mest; tudi za delavce iz drugih krajev. V naselju so še kmečki domovi, zemljišča okoli naselja pa namenjena kmetijstvu, čeprav delež kmečkega prebivalstva upada. 

Mesta Celje, Ptuj, Ljubljana, Piran, Škofja Loka, Kamnik in Maribor so nastala na antični in {srednjeveški osnovi;Zanje je značilno, da imajo stara mestna jedra, ki so danes namenjena turistični in storitveni dejavnosti in so zaprta za motorni promet.}.

V Sloveniji so naselja neenakomerno razporejena. Petina ozemlja je redko ali neposeljena. To so območja z malo ali nič stalne poselitve. Tam so zgolj samotne kmetije, visokogorske planine ali planinske koče. Na drugi strani pa so v Sloveniji tri večja zgostitvena območja. Območje okoli Ljubljane, od Zaloga, Kamnika, Kranja, Polhovega Gradca in Vrhnike vse do Grosuplja. Drugo je območje obalnih mest, ki sega od obale do gričevnatega zaledja. Tretje zgostitveno območje pa je okoli Maribora in njegovih predmestij, med Rušami, Račami, Duplekom in Pesnico.

Maribor - 1825

Maribor - 1878

Maribor danes

 

<NAZAJ
>NAPREJ62/241