Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Oblike naselij

Naravne značilnosti so vplivale na obliko podeželskih naselij. Glede na obliko delimo naselja na gručaste, obcestne in razložene vasi.

V Sloveniji prevladuje gručasta vas. To je strnjeno naselje, kjer so hiše postavljene brez načrtovanja.
Gručasta vas Gručasta vas

Pri obcestni vasi je osrednji vezni dejavnik in prostor cesta, ob kateri so nanizani kmečki domovi. Pripadajoče kmetijsko zemljišče je za hišami. Značilne so za ravnine; predvsem za Obpanonske pokrajine.

Obcestna vas

Razloženo naselje ima hiše raztresene po pokrajini ali na vrhu slemen. Značilno je za vinorodna gričevja (npr. Haloze).

Razloženo naselje Zaselki

Posebna oblika je urbanizirana vas, ki je zaradi sprememb že izgubile svoj vaški videz in značaj. Naselje, zgradbe in namembnost stavb so preoblikovani. V njih živijo ljudje, ki so zaposleni v nekmetijskih dejavnostih in se vsak dan vozijo v službo. Takšnim vasem pravimo tudi spalne vasi, saj se med tednom prebivalci vračajo z dela domov samo prespat.

Urbanizacija predmestja

Preobrazba podeželskih naselij se kaže v spremenjenem videzu hiš. Hiše so namenjene le bivanju, značilne so številne dozidave, nekoč gospodarski objekti so spremenjeni v garaže, delavnice ali skladišča. Nekdanje njive so spremenjene v vrtove in gredice, v travnate površine, v bazene ali celo v asfaltirana parkirišča.

<NAZAJ
>NAPREJ66/241