Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Občine in kataster

Katastrska občina je najmanjša prostorska enota za vodenje zemljiškega katastra.

Franciscejski kataster je uradna evidenca zemljiških parcel iz prve polovice 19. stoletja, na podlagi katerega so v Habsburški monarhiji pobirali davke. Prvi popis je nastajal med leti 1818 in 1828. V kasnejših letih so vnašali popravke. Kataster je sestavljen iz zapisov o lastniku in velikosti parcel in zemljevidov v merilu 1:2880.

Kataster je risala in beležila vojska na terenu; s pomočjo merilnih instrumentov. Pred tem so bile velikosti zemljišč merjene s pomočjo korakov.

Danes so uradni podatki o zemljiščih zapisani v Zemljiškem katastru. O vsakem zemljišču so zapisane njegova lega, oblika, velikost, lastništvo in katastrski razred. Podatki o nepremičninah, ki so na zemljišču, pa so zapisani v zemljiški knjigi. Zemljiški kataster je v celoti digitaliziran. Zato lahko vanj vsakdo pogleda z računalnikom, ki je povezan v svetovni splet. Zato vsak, ki kupuje zemljišče ali stavbo, najprej pogleda v kataster, da se prepriča o lastniku in namembnosti parcele - ali je zazidljiva ali ne.

 

 
Vas Staje na Ljubljanskem Barju - Franciscejski kataster
 
Vas Staje na Ljubljanskem barju- kataster danes

 

 

Občina je osnovna upravna enota, ki samostojno ureja svoje zadeve in izvaja državne zakone. Občina povezuje več naselij s skupnimi interesi prebivalcev. Predstavnik občine je župan, izvolijo ga polnoletni prebivalci. Občina ima svoj grb, zastavo in občinski praznik.

Slovenija ima 212 občin (2014), od tega jih ima 11 status mestne občine (na zemljevidu so označene s temnejšo barvo). Zanje velja, da občina zajema večje mesto, ki ima vsaj 10.000 prebivalcev in je gravitacijsko mesto svojega območja. Status mestne občine ima Ljubljana, Maribor, Celje, Ptuj, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje.

Občine Slovenije

Na namiznem zemljevidu poišči mestne občine in ugotovi, ob katerih rekah ležijo mesta. Pomagaj si z zemljevidom občin Slovenije in seznamom mestnih občin.

<NAZAJ
>NAPREJ67/241