Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Zakaj je vzhodna Slovenija gosteje poseljena od zahodne?

2.

Kako merimo gostoto poselitve?

3.

Poveži pojme s pravo razlago.

Industrializacija
Širjenje industrijske dejavnosti na nekem območju.
Urbanizacija
Hitra rast mest in mestnega načina življenja.
Industrializacija
Gospodarski proces, ki pomeni širjenje industrije in zaposlitev v industrijskih panogah.
Deagrarizacija
Zmanjševanje vloge kmetijstva v doslej agrarni pokrajini.
Preveri
4.

Pravilno dopolni.

Poseljenost Slovenije je neenakomerna. Najbolj gosto je poseljena Predalpska pokrajina. Majhno gostoto poseljenosti imajo Dinarsko-kraške pokrajine. Mesta niso velika. Edino mesto, ki ima nad 200.000 prebivalcev, je Ljubljana .
5.

Kako se je spremenila podoba podeželskih naselij?

6.

Naštej štiri  mestne dejavnosti.

7.

Označi pravilne trditve. Trije odgovori so pravilni.

8.

Razvrsti naselja glede na velikost, od največjega do najmanjšega.

Povedi so med seboj pomešane. Postavi jih v pravilni vrstni red tako, da pred stavke zapišeš številke, ki predstavljajo pravilni vrstni red.

  • 1 Vas.
  • 2 Zaselek.
  • 3 Samotna kmetija.
<NAZAJ
>NAPREJ69/241