Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naselja glede na velikost

Na razvoj podeželskih naselij so vplivale naravne značilnost. Po velikosti delimo naselja na samotne kmetije, zaselke in vasi.

Samotna kmetija

Samotna kmetija je najmanjša oblika kmečkega naselja. Sestavlja jo kmečki dom s stanovanjskim in gospodarskimi objekti ter dvorišče. Samotne kmetije so na območjih s slabimi naravnimi možnostmi za kmetijstvo. V Sloveniji so značilne predvsem za hriboviti svet Predalpskega hribovja. Bukovnik je najbolj znana samotna kmetija, saj je 1327 m nad morjem in velja za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji.
Samotna kmetija pod Olševo Samotne kmetije

V kakšnem naselju ti živiš. Izmed naštetih izberi enega in ga vpiši v prazno polje.

samotna kmetija, vas, zaselek, mesto.   mesto, vas, zaselek, samotna kmetija

Zaselki

Zaselki so naselja, sestavljena iz 3 do 15 kmečkih domov. Nekatera večja naselja imajo lahko več pripadajočih zaselkov. Tudi zaselki so značilni za gorsko in hribovito območje.
 
Zaselki

Vasi

Vasi so strnjena podeželska naselja (nad 15 hiš). Imajo osrednjo vlogo v pokrajini. Večja vas ima praviloma razširjeni prostor - trg, cerkev, župnišče,pokopališča, trgovino, šolo, gostilno, pošto in obrtne storitve.
Vas

<NAZAJ
>NAPREJ65/241